Dosažené vzdělání

2011 zkouška funkční odbornosti v elektroencefalografii - EEG
2010 zkouška funkční odbornosti v elektromyografii - EMG
2006 atestace- neurologie II. stupeň
2004 atestace- neurologie I. stupeň
2004 odborná způsobilost k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny 
2003 certifikovaný kurz v elektromyografii