Vedoucí lékař: MUDr. Martin Forgáč - dosavadní praxe

2014 - dosud:
vedoucí centra pro nervosvalová onemocnění ( NS centrum) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
- lektor základních kurzů v elektromyografii - EMG ( katedra neurologie, IPVZ)
- lektor  specializačního vzdělávání v oboru klinické inženýrství se zaměřením na zpracování a analýzu biosignálů ( katedra klin. inženýrství, IPVZ)
- soudní znalec v oboru neurologie
 
2011 - dosud:
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Univerzita Karlova v Praze
1. Lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kateřinská 30, 120 00 Praha 2
 
2001 - 2011: Fakultní nemocnice Na Bulovce, neurologické oddělení